Temaer i
Gamle
Testamente

Der er tråde igennem tammel testamente

du finder dem her!!

Læs flere anmeldelser

Pagten

Du får mest ud af en rejse, hvis du på forhånd anskaffer dig en guide til rejsemålet. Du er forberedt på attraktionerne, ved hvad du skal kigge efter på stedet, og du har adgang til yderligere information. Læseguide er guide på Turen Går Til Bibelen gennem alle GTs bøger

Kongen

I læseguide går turen til alle 39 bøger og 929 kapitler i Gammel Testamente. Du kan slå op på dobbeltsider med indføring i en bog og hurtigt orientere dig i essensen i netop denne bog. Eller du kan slå op på dobbeltsider, der giver oversigt over 15-20 kapitler bibeltekst og udpeger pointer, som sætter detaljer i teksten i fokus

Loven

Bibelen er verdens vigtigste bog, fordi den beskriver Gud og hans historie med verden. Læseguiden hjælper dig til at opdage, hvordan hver enkelt bibeltekst inddrager menneskers erfaring af Gud og deres svar på Guds holdning og handling. Guidens forfatter er en medlæser med erfaring og ekspertise, og han formidler 50 års studier på dåse!

Ånden

Få overblik og find pointerne

Hvordan finder man rundt i det gamle testamente?

Gammel Testamente udgør mere end tre fjerdedele af Bibelen, men for mange nutidige bibellæsere er det ikke desto mindre den mest ukendte og samtidig den mest udfordrende del.

Målet med denne læseguide er at hjælpe læseren ved at skabe overblik og fremhæve vigtige pointer i de enkelte skrifter. Guiden tilstræber desuden at udpege de større bibelske sammenhænge, så læseren undervejs opnår en fortrolighed med teksterne og en evne til at grave dybere og gøre nye overraskende opdagelser.

Disponeringen af materialet og den koncentrerede information hjælper læseren til hurtigt at kunne orientere sig, når tiden ikke rækker til brug af mere omfattende og dybtgående hjælpemidler.

Bogen er udgivet af forlaget Kolon

Nicolai Winther-Nielsen

Guided læsning

En læseguide er en bog, som hjælper læsere til at gå på opdagelse i teksterne med større udbytte.
De fleste kender Gammel Testamente gennem de store fortællinger om Adam og Eva, Kain og Abel, Abraham og Isak, Moses og Israel, David og Salomo, Job, Daniel og mange andre betydningsfulde bibelske personer. Få har dog fået læst Bibelen igennem fra ende til anden, og mange gik død under læsningen af Gammel Testamente. Læseguiden giver kort og enkel hjælp til at få fornyet læselyst.

Gammel Testamentes tekster kan virke alt for fremmede og vanskeligt tilgængelige for mennesker, som er vokset op i en moderne vestlig kultur. I mødet med disse kulturelt og historisk fremmedartede tekster skal den læselystne styre uden om to grøfter. Det nytter ikke at skøjte hen over detaljerne uden at få forståelse, for det dræber lysten og hindrer udbytte. Men det nytter heller ikke at grave sig ned i håndbøger og kommentarer, for så dræber den spontane oplevelse af teksten på dens egne betingelser. Læseguiden tilbyder den helt rigtige dosis af information, der holder den videbegærlige læser på sporet og stimulerer lysten til at læse videre.

Derfor informerer læseguiden i få sætninger om lige akkurat det, der skal til for at bibellæseren får inspiration og lyst til at arbejde videre. Bibellæseren skal lynhurtigt kunne slå op for at skaffe sig et overblik over et bibelsk skrift, og straks kunne lokalisere den type information, der giver energi og lyst til fortsætte læsningen.

Læseguiden er som en grønspættebog. Den kan bruges som lærebog og et opslagsværk i miniformat. Den refererer kun i korte vendinger til den faglige diskussion, fordi læseren skal læse Bibelen på dens egne forudsætninger.

Teksten i fokus

Læseguiden er en linse, der gør det muligt at udforske detaljerne i en tekst med meget større præcision og forståelse. Det er aldrig nemt at læse uden ordentlige læsebriller, og multifokale briller hjælper til både at se langt væk og til at læse i en bog eller se på en skærm. 

Læseguiden sætter fokus på både at kunne se de store linjer i Gammel Testamentes bøger og at opdage de små vigtige detaljer, som beriger læsningen af teksterne og giver læseren en oplevelse af den verden, som åbnes igennem teksterne.
Derfor sætter guiden først fokus på grupper af beslægtede bøger og deres rolle i Gammel Testamente som helhed. 

Før en ny bog åbnes, kommer læseren i sync med teksten ved at orientere sig om, hvad der netop er denne bogs hovedtemaer. Den fremhæver de vigtigste emner, som er nøglen til tekstens anliggende og derfor øger udbyttet af læsningen.

Under læsningen af bogen sætter læseguiden kort og kontant fokus på vigtige pointer i teksten. Den udvælger en gruppe kapitler og sporer den røde tråd igennem dette afsnit. Hvilke oplysninger hjælper en læser til at få en bedre forståelse af tekstens flow, og hvilke detaljer kan være vanskelige at forså?

Bibelen er verdens vigtigste bog, fordi den beskriver den eneste sande Gud og hans historie med den verden, som han har skabt, og de personer og nationer, som han handler med. Derfor sætter guiden først og fremmest fokus på Gud og hans historie med mennesket. Læseguiden beriger erfaringen af Gud ved at føre ind i detaljer og nuancer i billedet Guds holdninger og handlinger med store personligheder i et folks kulturhistorie.

Guiden pirrer nysgerrigheden efter at vide mere om Guds retfærdighed, hellighed, herlighed, kærlighed og omsorg. Den formidler den bibelske erfaring af Gud som den majestætiske, frygtindgydende, og ekstremt gavmilde Gud. Læseguiden inspirerer til læselyst ved at sætte fokus på det overraskende og bjergtagende møde med Gud. Den sætter nye tanker i gang, så læseren får lyst til at læse videre og gå dybere.
Se hvordan tekstens afsnit introduceres, vigtige temaer drøftes og der skabes oversigt over 1 Mos 1-16.

Alle GTs bøger

Læseguiden er en skovl til at grave et spadestik dybere i bøgernes verden. Gammel Testamente er en samling bøger skrevet af vidt forskellige kendte eller anonyme forfattere fra Det Gamle Israel. Værkets tilblivelse strækker sig over mere end et årtusinde, og det er præget af en gammel mellemøstlig kultur.

Læseguide giver derfor en præcis litterær og kulturhistorisk indføring i hver enkelt bog. Den præsenterer stoffet i letlæselige kolonner og med klare og genkendelige overskrifter, der gør det meget nemt for den engagerede bibellæser at finde frem til relevant information og skaffe sig et godt overblik.

For hver enkelt bog introduceres komposition, kontekst og kernebudskab.

Komposition giver et overblik over en bogs opbygning og dens inddeling i hovedafsnit. Derefter orienteres om den litterære form, om det er fortælling, lovstof, anklage, frelsesløfter, bønner, hymner, ordsprog, stridsamtaler eller refleksion. Der gives også eksempler på særlige stilistiske finesser eller spændende udtryk, som kan gøre et særligt indtryk på læseren.

Kontekst er et spørgsmål om at beskrive den bibelsk-historiske baggrund. Det kan være oplysninger om forfatteren i de tilfælde, hvor personen er nævnt og i øvrigt kendt. Kontekst handler også om det billede af den bibelske verden og bestemte begivenheder, som omtales i denne bog. Desuden kan der også her henvises til bogens historiske baggrund i samtidens historie, som vi kender den fra skriftlige kilder eller arkæologiske udgravninger i Israel eller Den Nære Orient.

Kernebudskab trækker de store linjer gennem bogens budskab og sammenfatter grundessensen i en bogs indhold, så læseren kan se, hvordan bogens formål langsomt træder frem under læsningen. Der fremhæves også en række temaer, som er særligt vigtige i netop denne bog, og hvordan det relaterer til andre bøger. Under dette punkt hører også, hvordan bogen bruges i Ny Testamente, og hvad læsere med fordel kan holde øje med under læsningen.

50 års studier på dåse

Nicolai Winther-Nielsen begyndte teologistudiet ved Københavns Universitet i 1972 og blev få år senere timelærer på Dansk Bibel-institut. Han blev fastansat der som lærer i Gammel Testamente i 1982 og lektor på Menighedsfakultetet i 1992. Efter et tremåneders vikariat som præst ved Emdrup Kirke, blev han i 2002 ansat til at arbejde med indføring i Gammel Testamente og bibelhebraisk på Dansk Bibel-Institut, hvor han i dag er professor på deltid. Han er også forsker ved Vrije Universiteit i Amsterdam.

Han har også arbejdet meget med bibeloversættelse. Han var lektør på den autoriserede oversættelse fra 1992, han oversatte nogle bøger til Bibelen 2020, og han er i dag involveret i projektet Den Frie Bibel.

Læseguide er skrevet ud fra hans livslange passion for at give essentiel hjælp til bibellæsere, som ønsker at læse hele Gammel Testamente igennem. Siden årtusindskiftet har han givet kurser i at læse Gammel Testamente igennem fra ende til anden på 39 eller 40 uger. Frem til 2012 fokuserede kurserne primært på teologistuderende, men i dag ligger fokus på online-undervisning for kirkelige medarbejdere i livslang læring og lægfolk, som ønsker faglig kompetent hjælp til læsning af Gammel Testamente med udbytte.

Nicolai Winther-Nielsen har været aktiv som leder af bibelmaraton læsninger og bibellæsning i kirkelige fællesskaber.  

Turen går til Gammel Testamente

Hvordan får man lyst til at læse Gammel Testamente til daglig? Teksterne kan være svære at forstå, og den gamle mellemøstlige kultur kan føles alt for fremmedartet. Book derfor en erfaren guide og få gode tips til rejsen ind i Gammel Testamentes verden!

Forfatteren til den anmelderroste Læseguide til Gammel Testamente fra 2021, andet oplag 2022, giver et overblik over Gammel Testamente og deler indtryk fra læsning sammen med studerende og interesserede læsere. På turen besvares en række spørgsmål: Hvordan bidrager de enkelte bøgers opbygning til en dybere forståelse? Hvordan møder vi Guds holdning og handling gennem teksterne? Hvad med fremmedreligion, kultur og bibelhistorie? Hvad slås læsere med og hvad giver dem læselyst?

Og så er der plads til 20 spørgsmål til professoren.


Book et foredrag