Læseguide til
Gammel Testamente

Bogen du vil nyde at læse i ro og mag. Med bare 2-3 sider om ugen, når du læser hele Gammel Testamente igennem!

Læs flere anmeldelser

Guided læsning

Det er en stor hjælp at have en guide på en rejse. Du får at vide, hvad du skal kigge efter, og hvad det betyder. Læseguide hjælper dig på Turen Går Til Bibelen gennem alle GTs bøger

Alle GTs bøger

Læseguiden introducerer alle 39 bøger og 929 kapitler i Gammel Testamente. Du får en oversigt over hver bog og 15-20 kapitler ad gangen. Kolonner og korte afsnit sætter teksten i fokus

Teksten i fokus

Bibelen beskriver Gud og hans historie med verden. Læseguiden fremhæver menneskers erfaring af Gud, ikke historiske teorier. Den serverer studier gennem 50 år på dåse!

50 års studier på dåse

Få overblik og find pointerne

Hvordan finder man rundt i det gamle testamente?

Gammel Testamente udgør mere end tre fjerdedele af Bibelen, men for mange nutidige bibellæsere er det ikke desto mindre den mest ukendte og samtidig den mest udfordrende del.

Målet med denne læseguide er at hjælpe læseren ved at skabe overblik og fremhæve vigtige pointer i de enkelte skrifter. Guiden tilstræber desuden at udpege de større bibelske sammenhænge, så læseren undervejs opnår en fortrolighed med teksterne og en evne til at grave dybere og gøre nye overraskende opdagelser.

Disponeringen af materialet og den koncentrerede information hjælper læseren til hurtigt at kunne orientere sig, når tiden ikke rækker til brug af mere omfattende og dybtgående hjælpemidler.

Bogen er udgivet af forlaget Kolon.

Første oplag blev udsolgt på 4 måneder og andet oplag udkom marts 2022.

Nicolai Winther-Nielsen

Guided læsning

Læseguiden er som en turguide, der hjælper den rejsende til en meget bedre oplevelse af rejsemålet.

Mange har hørt om Adam og Eva, Kain og Abel, Abraham, Moses, David, Salomo og mange andre personer i Bibelen, men de har aldrig læst hele Bibelen igennem fra ende til anden. Her er kort og kontant hjælp til at få lyst til at læse det hele.

Du får overblik, så du selv kan opdage detaljerne. Du slipper for at bruge tid og kræfter på at slå op i håndbøger og kommentarer. Du guides ind i en spontan oplevelse af teksten på dens egne betingelser.

Bibellæseren kan lynhurtigt skaffe sig et overblik over et bibelsk skrift, og kan straks orientere sig i stoffet.

Læseguiden er som en grønspættebog. Den er et opslagsværk i miniformat. Den refererer kun i korte vendinger til den faglige diskussion, fordi læseren skal møde Bibelen på dens egne forudsætninger.

Teksten i fokus

Læseguiden er som et sæt multifokale briller, der hjælper til både at se langt væk og tæt på..

Læseguiden tegner de lange linjer gennem hver enkelt bog i Gammel Testamentes, men den giver også overblik over afsnit, personnavne og historiske detaljer.

Før bogen læses, kan man få en ide om dens opbygning, baggrund og indhold. Den fremhæver de vigtigste emner, som er nøglen til at åbne netop denne bog for læseren.

Under læsningen af bogen sætter læseguiden kort og kontant fokus på vigtige pointer i teksten. Den udvælger en gruppe kapitler og sporer den røde tråd igennem dette afsnit. Hvilke oplysninger hjælper en læser til at få en bedre forståelse af tekstens flow, og hvilke detaljer kan være vanskelige at forså?

Guiden sætter fokus på Gud og hans historie med store personligheder i det gamle Israels kulturhistorie.

Alle GTs bøger

Læseguide er en skovl til at grave et spadestik dybere i bøgernes verden uden at kvæle lysten til at læse.

Gammel Testamente består af en samling bøger skrevet af vidt forskellige kendte eller anonyme forfattere fra Det Gamle Israel. Det dækker over mere end et årtusinde, og det præges af en gammel mellemøstlig kultur.

Læseguide giver en præcis litterær og kulturhistorisk indføring i hver enkelt bog og dens teologiske budskab.

Først forklares bogens komposition gennem inddeling i hovedafsnit, og dens litterære form forklares. Der er ofte eksempler på særlige stilistiske finesser eller spændende udtryk.

Dernæst beskrives konteksten. Der kan være oplysninger om forfatteren og den bibelsk-historiske baggrund. Ind imellem suppleres med detalier om bogens historiske baggrund i samtidens historie.

Til slut sammenfattes kernebudskabet gennem de store linjer og essensen i bogens forskellige temaer. Der er også antydninger om bogens brug i Ny Testamente, og hvad læsere med fordel kan holde øje med under læsningen.

Teologistuderende får bonusinfo i noter om kommentarer og faglige spørgsmål

50 års studier på dåse

Læseguide er faglighed doseret i dryp.

Nicolai Winther-Nielsen begyndte teologistudiet ved Københavns Universitet i 1972 og blev få år senere timelærer på Dansk Bibel-institut, hvor han blev lærer i 1982. Han blev lektor på Menighedsfakultetet i 1992. Efter et tremåneders vikariat som præst ved Emdrup Kirke, blev han i 2002 lektor på Dansk Bibel-Institut i Gammel Testamente og bibelhebraisk på Dansk Bibel-Institut, og professor i 2013. Han er forsker ved Vrije Universiteit i Amsterdam.

Han har arbejdet meget med bibeloversættelse. Han var lektør på den autoriserede oversættelse fra 1992 og har oversat dele af Bibelen 2020. I dag leder han projektet Den Frie Bibel.

Læseguide er skrevet ud fra hans livslange passion for at guide bibellæsere igennem Gammel Testamente på 39 eller 40 uger. Han arbejder nu med onlineundervisning inden for dette felt, men han har også ledt bibelmaraton læsninger og bibellæsning i kirkelige fællesskaber.

Turen går til Gammel Testamente

“At rejse er at leve,” skrev H.C.Andersen i 1855, og hans oplevelser lever stadig i hans litteratur.

Gammel Testamente er Guds rejse med Israel. Book et spændende foredrag, hvor en erfaren guide tager dig med på en rejse ind i livet i Gammel Testamentes verden!

Forfatteren til Læseguide til Gammel Testamente fra 2021, andet oplag 2022, giver et overblik over Gammel Testamente og deler indtryk fra læsningen sammen med studerende og interesserede læsere. Hvordan er Gammel Testamente opbygget? Hvordan fortælles om Guds holdning og handling gennem teksterne? Hvad er det gode liv? Hvad slås læsere med og hvad giver dem læselyst?

Og så er der plads til 20 spørgsmål til professoren.
Indtægterne går ubeskåret til oversættelsen af Den Frie Bibel

Book et foredrag

Få et GT dryp

Bogen er 50 års forskning på dåse. Her kommer der lidt dryp fra Nicolais dyben viden om GT

Kongebøgerne

. Kongebøgerne i sin endelige form forklarer historien for de deporterede israelitter i fangenskabet i Babylon. Udviklingen fra et storrige under Salomo til begge rigers undergang beskrives i et profetisk perspektiv, hvor kongernes rolle evalueres ud fra Femte Mosebogs indskærpelse af troskab mod Guds lov. Nordrigets konger vurderes ud fra deres videreførelse af Jeroboams afgudsdyrkelse og Sydrigets konger i forhold til deres holdning til templet og fjernelsen af ofringer på højene. Bøgerne fokuserer på den lange historie med lovbrud og afgudsdyrkelse. De betoner behovet for pagtfornyelser under Asa (2 Krøn 15,12), Joash (2 Kong 11,12), Hizkija (18) og Josija (22-23). Desuden bliver der stadigt større afstand mellem løfterne og deres opfyldelse på betingelse af lydighed mod Gud og hans vejledning.